PRIMĂRIA PERIŞANI
  STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE SNA 2016-2020  VIZITE 
  PROCEDURA PANTOUFLAGE 65   
  PROCEDURA ACHIZIȚII PUBLICE 67   
  PROCDURĂ INCOMPATIBILITATI 64   
  PROCEDURA CONFLICT DE INTERESE 61   
  CODUL ETIC 70   
  IMPLEMENTAREA SNA - ANUL 2020 82   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2019 138   
  CODUL ADMINISTRATIV ( OUG NR. 57/2019) 159   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 138   
  CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL PERISANI 380   
  PLAN STRATEGIC LOCAL DE ACTIUNI ANTICORUPTIE SI DE INTEGRITATE PERISANI 382   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina