PRIMĂRIA PERIŞANI
  STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE SNA 2016-2020  VIZITE 
  PROCEDURA PANTOUFLAGE 159   
  PROCEDURA ACHIZIȚII PUBLICE 168   
  PROCDURĂ INCOMPATIBILITATI 180   
  PROCEDURA CONFLICT DE INTERESE 163   
  CODUL ETIC 171   
  IMPLEMENTAREA SNA - ANUL 2020 175   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2019 257   
  CODUL ADMINISTRATIV ( OUG NR. 57/2019) 262   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 261   
  CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL PERISANI 488   
  PLAN STRATEGIC LOCAL DE ACTIUNI ANTICORUPTIE SI DE INTEGRITATE PERISANI 511   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina