PRIMĂRIA PERIŞANI
  REGULAMENT  VIZITE 
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA PERISANI 17   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLADIRII "ZONA RECREATIONALA IN COMUNA PERISANI" 20   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PH 39   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII SI A DISPOZITIILOR 52   
  REGULAMNENT PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A BUNURILOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC 60   
  REGULAMNET PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII 63   
  REGULAMENT DE LUCRU CU FOCUL DESCHIS LA ARDEREA DE MIRISTI SI RESTURI VEGETALE 80   
  REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 77   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2024 98   
  PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA 100   
  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 127   
  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL 130   
  APROBAREA CODULUI DE CONDUITA ETICA 144   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 137   
  REGULAMENT CL, PARTEA II 202   
  REGULAMENT CL, PARTEA I 190   
  REGULAMENT CONSTITUIRE COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 424   
  REGULAMENT COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 443   
  REGULAMENT DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE 474   
  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 562   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina