PRIMĂRIA PERIŞANI
  REGULAMENT  VIZITE 
  REGULAMENT LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA PLANURILOR DE URBANISM SAU AMENAJ. 52   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA PERISANI 74   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLADIRII "ZONA RECREATIONALA IN COMUNA PERISANI" 82   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PH 99   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII SI A DISPOZITIILOR 108   
  REGULAMNENT PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A BUNURILOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC 110   
  REGULAMNET PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII 110   
  REGULAMENT DE LUCRU CU FOCUL DESCHIS LA ARDEREA DE MIRISTI SI RESTURI VEGETALE 130   
  REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 128   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2024 145   
  PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA 152   
  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 176   
  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL 180   
  APROBAREA CODULUI DE CONDUITA ETICA 195   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 190   
  REGULAMENT CL, PARTEA II 254   
  REGULAMENT CL, PARTEA I 243   
  REGULAMENT CONSTITUIRE COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 484   
  REGULAMENT COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 501   
  REGULAMENT DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE 546   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina