PRIMĂRIA PERIŞANI
  REGULAMENT  VIZITE 
  REGULAMENT LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA PLANURILOR DE URBANISM SAU AMENAJ. 19   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA PERISANI 43   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLADIRII "ZONA RECREATIONALA IN COMUNA PERISANI" 46   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PH 66   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII SI A DISPOZITIILOR 77   
  REGULAMNENT PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A BUNURILOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC 83   
  REGULAMNET PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII 85   
  REGULAMENT DE LUCRU CU FOCUL DESCHIS LA ARDEREA DE MIRISTI SI RESTURI VEGETALE 101   
  REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 100   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2024 119   
  PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA 125   
  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 153   
  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL 154   
  APROBAREA CODULUI DE CONDUITA ETICA 166   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 163   
  REGULAMENT CL, PARTEA II 228   
  REGULAMENT CL, PARTEA I 212   
  REGULAMENT CONSTITUIRE COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 451   
  REGULAMENT COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 473   
  REGULAMENT DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE 499   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina