PRIMĂRIA PERIŞANI
  REGULAMENT  VIZITE 
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA PERISANI 2   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLADIRII "ZONA RECREATIONALA IN COMUNA PERISANI" 3   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PH 24   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII SI A DISPOZITIILOR 31   
  REGULAMNENT PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A BUNURILOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC 45   
  REGULAMNET PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII 46   
  REGULAMENT DE LUCRU CU FOCUL DESCHIS LA ARDEREA DE MIRISTI SI RESTURI VEGETALE 62   
  REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 59   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2024 82   
  PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA 83   
  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 106   
  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL 109   
  APROBAREA CODULUI DE CONDUITA ETICA 127   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 119   
  REGULAMENT CL, PARTEA II 186   
  REGULAMENT CL, PARTEA I 175   
  REGULAMENT CONSTITUIRE COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 408   
  REGULAMENT COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 425   
  REGULAMENT DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE 457   
  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 543   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina