PRIMĂRIA PERIŞANI
Numele funcŢionarului pe legea nr. 544/2001 este Dobrin Marian Ion - agent de turism în cadrul UAT Perişani,
Date de contact: tel. mobil 0771 581 370, tel. fix. 0250 757 280, fax. 0250 757 202
Formular pentru solicitare in baza legii Legea 544/2001

e-mail: primaria_perisani@yahoo.com