PRIMĂRIA PERIŞANI
  INVESTIȚII  VIZITE 
  DESEMNERA REPREZENTANT LEGAL PROIECT: REVOVAREA ENERGETICA A CLADIRII PUBLICE 0   
  APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI REVOVAREA ENERGETICA A CLADIRII PUBLICE 6   
  L I S T A OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2022, CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGETUL 21   
  APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL PERISANI 29   
  LISTA INVESTIȚII ANUL 2020 72   
  LISTA INVESTITII ANUL 2021 85   
  PLAN ACHIZIȚII PUBLICE, ANUL 2020 127   
  LISTA INVESTITII FINALĂ 2019 132   
  LISTA INVESTITII 2019 132   
  PLAN ACHIZITII PUBLICE 2019 187   
  PLAN ACHIZITII PUBLICE 2019 227   
  SUPLIMENTARE PAP 225   
  SUPLIMENTARE PAP 217   
  SUPLIMENTARE PAP 258   
  SUPLIMENTARE PAP 242   
  SUPLIMENTARE PAP 253   
  SUPLIMENTARE PAP 255   
  STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE,ANUL 2018 253   
  SITUATIE ACHIZITII DIRECTE TRIM. II 2018 241   
  SITUATIE ACHIZITII DIRECTE TRIM .I 2018 290   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina