PRIMĂRIA PERIŞANI
  BULETINUL INFORMATIV (LEGEA 544 DIN 2001)  VIZITE 
  BULETIN INFORMARIV LEGEA NR. 544/2001 58   
  NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI RESPONSABILE DE PRIMIREA SOLICITĂRILOR ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001 58   
  LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBWRUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 66   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 66   
  LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC 84   
  DESEMNARE PERSOANA RESPONSABILA CU APLICAEA L. 544/2001 SI L 52/2003 77   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 79   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina