PRIMĂRIA PERIŞANI
  BULETINUL INFORMATIV (LEGEA 544 DIN 2001)  VIZITE 
  BULETIN INFORMARIV LEGEA NR. 544/2001 86   
  NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI RESPONSABILE DE PRIMIREA SOLICITĂRILOR ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001 87   
  LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBWRUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 93   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 96   
  LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC 109   
  DESEMNARE PERSOANA RESPONSABILA CU APLICAEA L. 544/2001 SI L 52/2003 103   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 106   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina