PRIMĂRIA PERIŞANI
  BULETINUL INFORMATIV (LEGEA 544 DIN 2001)  VIZITE 
  BULETIN INFORMARIV LEGEA NR. 544/2001 39   
  NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI RESPONSABILE DE PRIMIREA SOLICITĂRILOR ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001 40   
  LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBWRUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 50   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 50   
  LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC 63   
  DESEMNARE PERSOANA RESPONSABILA CU APLICAEA L. 544/2001 SI L 52/2003 61   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 60   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina