PRIMĂRIA PERIŞANI
  FORMULARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  VIZITE 
  FORMULARE SOLICITARE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE 3   
  CERERE TIP INDEMNIZATIE SI STIMULENT 40   
  CERERE DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE AJUTOR CALDURA SI STIMULENT CALDURA 39   
  CERERE DE ACORDARE DE SPRIJIN FINANCIAR PE BAZA DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC 38   
  MODEL ADEVERINTA 40   
  PROTOCOL DE COLABORARE INCHEIAT INTRE MINISTERUL MUNCII SI SILIDARITATII SOCIALE SI UAT PERISANI 73   
  APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PENTRU SERVICIILE SOCIALE IN ANUL 2023 82   
  PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL 112   
  PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ANCHETA SOCIALA 118   
  PROCEDURA OPERATIONALA ACORDARE AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI 128   
  SERVICII GRATUITE LA IMBUNATATIREA STARII DE SANATATE A GRAVIDELOR SI A COPIILOR ACESTORA 110   
  ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV:IULIE-DECEMBRIE 2021 102   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERIOADA 2021-2024 119   
  PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 120   
  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ASISTENTA SOCIALA 136   
  CERERE PENTRU INCALZIREA LOCUINTE CU LEMNE SI SUPLIMENT PENTRU ENERGIE A CONSUMATORULUI VULNERABIL 139   
  MODEL CERERE PENTRU MODIFICAREA CERERII DE ACORDARE A UNOR DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA 139   
  ANUNT IMPORTANT PRIVIND STABILIREA MASURILOR DE PROTECTIE SOCIALA PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL 142   
  PROCEDURA ACORDARE TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA 169   
  DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIREA DOSARULUI TICHET SOCIAL PENTRU PREȘCOLARI 214   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina