PRIMĂRIA PERIŞANI08 Februarie
Postat de: perisani

Situatii Financiare

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în sedinţa de analiză a muncii, sedintă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate prezentate de compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de conducere. Prezentarea activităţii se face în spirit critic şi autocritic, confruntându-se sarcinile prevăzute în planul de activitate cu datele concrete ale realizărilor obţinute. Se analizează atent lipsurile şi cauzele acestora, precum şi greutaţile întâmpinate şi se fixează sarcini precise pentru etapa urmatoare.


ISTORIC SITUATII FINANCIARE


  SITUAȚII FINANCIARE 2021  VIZITE 
   CONT PATRIMONIAL 115   
   BILANT 2021 115   
   SITUATIA ACTIVELOR 113   
   SITUATIA PLATILOR 2021 120   
   SITUATIA PLATILOR LA 30.09.2021 134   
   CONTUL DE EXECUTIE 111   
   BILANT CONTABIL 123   
   DARE DE SEAMA TRIM III 2021 147   
   DARE DE SEAMA TRIM II 2021 140   
   SITUAȚII FINANCIARE LA 31. 03. 2021 175   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local