PRIMĂRIA PERIŞANI
  INVESTIȚII  VIZITE 
  L I S T A OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2022, CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGETUL 16   
  APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL PERISANI 24   
  LISTA INVESTIȚII ANUL 2020 66   
  LISTA INVESTITII ANUL 2021 78   
  PLAN ACHIZIȚII PUBLICE, ANUL 2020 122   
  LISTA INVESTITII FINALĂ 2019 126   
  LISTA INVESTITII 2019 127   
  PLAN ACHIZITII PUBLICE 2019 183   
  PLAN ACHIZITII PUBLICE 2019 222   
  SUPLIMENTARE PAP 219   
  SUPLIMENTARE PAP 209   
  SUPLIMENTARE PAP 252   
  SUPLIMENTARE PAP 236   
  SUPLIMENTARE PAP 247   
  SUPLIMENTARE PAP 250   
  STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE,ANUL 2018 247   
  SITUATIE ACHIZITII DIRECTE TRIM. II 2018 235   
  SITUATIE ACHIZITII DIRECTE TRIM .I 2018 282   
  PLAN ACHIZIȚII PUBLICE REACTUALIZAT 325   
  SURSE DE FINANTARE 509   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina