Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

hotarare nr.60/2018 rectificare buget local pe anul 2018     72
Hot nr.59/2018 incherea contract de asistenta juridica     79
Hot nr.58/2018 acordare ajutor de urgenta cetateanului Nechifor Nicolae     80
Hot nr.57/2018 aprobarea sumei de 15000 pentru pomul de craciun     89
hot 56/2018 aprobarea contului de exeutie si inchere al exercitiului bugetar la 30 septembrie 2018     69
Hot.nr.55/2018 aprobare Raport de analiza a capacitatii de aparare impotriva incendiilor     81
hotarare nr.54/2018 modificarea HCL nr.60/2017     73
Hotararea nr 53 /2018. Aprobarea planului de achizitii publice pe anul 2019     75
Hotararea nr 52 /2018. Impozite si taxe locale 2019     82
HCL Nr.51/2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru decembrie,ianuarie si februari     83
HCL Nr.50/2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru decembrie, ianuarie, februarie     92
HCL Nr.49/2018 cu privire la incetarea inainte de expirarea mandatului de consilier a lui Mohanu Ion     83
HCL Nr.48/2018 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019     117
HCL Nr.47/2018 cu privire la rectificarea bugetului general pe anul 2018 functionare si dezvoltare     94
HCL Nr.46/2018 cu privire la repartizarea unei parcele dedicata eroilor     94
HCL Nr.45/2018 cu privire la insusirea contractelor de achizitii publice in urma licitatiilor     105
HCL Nr.44/2018 cu priv. la aprobarea sumei pentru plata celor care au sapat dezgroparea osemintelor     89
HCL Nr.43/2018 cu privire lamandatarea reprezentantului la APA VALCEA     87
HCL Nr.42/2018 cu privire la aprobarea sumei pentru organizarea sarbatorii Posada     89
HCL Nr.41/2018 cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Perisani pe 2018     87
HCL NR 40/2018 cu privire la desemnarea reprezentantului in cons de adm al Scolii     86
HCL Nr.39/2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru sept.octombrie si noiembrie     88
HCL Nr.38/2018 cu privire la asocierea comunei Perisani cu detinatorii de terenuri forestiere     90
HCL Nr.37/2018 cu privire la actualizarea regulamentului de desfasurare a activitatilor com.     128
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina