Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL Nr. 36/2018 cu privire la acordarea unui mandat special Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara     110
HCL Nr.35/2018 cu privire la aprobarea contului de executie si incheiere al exercitiului bugetar     71
HCL Nr.35/2018 cu privire la aprobarea contului de executie si incheiere al exercitiului bugetar     68
HCL Nr.35/2018 cu privire la aprobarea contului de executie si incheiere al exercitiului bugetar     85
HCL Nr.34/2018 cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Perisani pe anul 2018     89
HCL Nr.33/2018 cu privire la aprobarea indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul investitii     80
HCL Nr.32/2018 cu privire la premierea sportivei Necsoiu Florina Andreea     147
HCL Nr.31/2018 cu privire la insusirea contractului de Proiectare si executie lucrari     120
HCL Nr.30/2018 cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Perisani pe anul 2018     106
HCL Nr.29/2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedintele C.L     116
HCL Nr.28/2018 cu privire la inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2019.     103
HCL Nr.27/2018 cu privire la aprobarea modificarii si completarii HCL nr.26/25.07.2003     116
HCL Nr.26/2018 cu privire la modificarea si completarea HCL Nr.34/14.07.2017     107
HCL Nr.25/2018 cu privire la aprobarea indicatorilor Tehnico-economici     109
HCL Nr.24/2018 privind implementarea proiectului de investitii ,,Amenajarea unei zone recreationale     110
HCL Nr.23/2018 cu privire la modificarea si completarea hotararii consiliului local nr 23/17.04.2014     136
HCL Nr.22/2018 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale     137
HCL Nr.21/2018 cu privire la desemnarea reprezentantului comunei Perisani ptr S.C. APAVIL S.A.     136
HCL Nr.20/2018 cu privire la aprobarea contului de executie si incheiere al exercitiului bugetar     126
HCL Nr.19/2018 cu privire la rectificare buget pentru sectiunile functionare si dezvoltare     137
HCL Nr.18/2018 cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Perisani pe 2018     552
HCL Nr.17/2018 cu privire la acordarea sumei de 1000 lei la fiecare nastere a unui copil     134
HCL NR.16/2018 cu privire la trecerea terenurilor cu destinatie forestiera din dom. privat in public     140
HCL Nr.15/2018 cu privire la completarea anexei la HCL NR 19/06.08.1999     139
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina