Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL Nr.14/2018 cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Perisani pe anul 2018     199
HCL Nr.13/2018 cu privire la scutirea temporara a unor persoane de la taxa de salubrizare     172
HCL Nr.13/2018 cu privire la scutirea temporara a unor persoane de la taxa de salubrizare     190
HCL Nr.12/2018 cu privire la aprobarea planului de actiuni sau interes local ce se vor efectua     199
HCL Nr.11/2018 cu privire la aprobarea nr. de posturi pentru insotitorii persoanelor cu handicap     188
HCL Nr.10/2018 cu privire la aprobarea statelor de functii si a organigramei aparatului 2018     181
HCL Nr.9/2018 cu privire la aprobarea bugetului general al comunei Perisani pe anul 2018     185
HCL Nr.8/2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedintele     186
HCL Nr.7/2018 cu privire la completarea listei bunurilor din domeniul public al comunei Perisani     203
HCL Nr.6/2018 cu privire la insusirea raportului privind inventarierea anuala a patrimoniului     187
HCL Nr.5/2018 cu privire la punerea in aplicare a Legii 153/2017     193
HCL Nr.4/2018 cu privire la modificarea si completarea ar.8 din hotararea Consiliului Local nr.16     180
HCL Nr.3/2018 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de inv. preuniversitar de stat     209
HCL Nr.2/2018 cu privire la aprobarea contului de executie si incheiere al exercitiului bugetar     197
HCL Nr.1/2018 cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anului precedent     189
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina