Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 5   
  OFERTA VANZARE TEREN FORESTIER UP IV 4   
  OFERTA VANZARE TEREN FORESTIER PUNCTUL LACUL NEGRU 4   
  MESAJ DE INFORMARE - ZIUA DE LUPTA ÎMPOTRIVA TENSIUNII ARTERIALE 5   
  DREPTURILE VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE 5   
  ANUNȚIMPORTANT PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI 12   
  ANUNȚ PRIVIND PNDR 9   
  PLIANT RASE ÎN PERICOL DE ABANDON / PACHETUL 8 -2021. 11   
  PLIANT NORMELE DE ECOCONDIȚIONALITATE – 2021; 10   
  SCHEMELE / MĂSURILE DE PLATĂ DE CARE POT BENEFICIA FERMIERII DIN ROMÂNIA ÎN CAMPANIA 2021; 10   
  PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE DECES, S.A. 11   
  PROCEDURA PRIVIND TRANSCRIERREA ACTELOR DE STARE CIVILA INCHEIATE IN STRAINATATE 12   
  MODEL CERERE ELIBERARE ADEVERINTA APIA 19   
  OFERTA DE VANZARE TEREN, ROUĂ EMIL 19   
  ANUNȚ PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRASNPORT, TERENURILOR ȘI CLĂDI 26   
  MANUALUI DREPTURILOR OMULUI PENTRU AUTORITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE - COMBATEREA DESCRIMINĂRII 25   
  ANUNȚ CURSURI DE FORMARE 23   
  PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI INTERESE 22   
  MODALITATEA DE IDENTIFICARE SI VERIFICARE A ÎN CADRUL DESTINATARILOR FINALI IN CADRUL (S.N.S.E.D.) 25   
  RAPORT DE EVALUARE AL IMPLEMENTARII LEGIILOR NR. 544/2001, SI NR. 52/2003 48   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 12--   Anterioara pagina     Ultima pagina