Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚIMPORTANT PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI 0   
  ANUNȚ PRIVIND PNDR 0   
  PLIANT RASE ÎN PERICOL DE ABANDON / PACHETUL 8 -2021. 0   
  PLIANT NORMELE DE ECOCONDIȚIONALITATE – 2021; 0   
  SCHEMELE / MĂSURILE DE PLATĂ DE CARE POT BENEFICIA FERMIERII DIN ROMÂNIA ÎN CAMPANIA 2021; 0   
  PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE DECES, S.A. 0   
  PROCEDURA PRIVIND TRANSCRIERREA ACTELOR DE STARE CIVILA INCHEIATE IN STRAINATATE 0   
  MODEL CERERE ELIBERARE ADEVERINTA APIA 7   
  OFERTA DE VANZARE TEREN, ROUĂ EMIL 7   
  ANUNȚ PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRASNPORT, TERENURILOR ȘI CLĂDI 13   
  MANUALUI DREPTURILOR OMULUI PENTRU AUTORITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE - COMBATEREA DESCRIMINĂRII 15   
  ANUNȚ CURSURI DE FORMARE 12   
  PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI INTERESE 11   
  MODALITATEA DE IDENTIFICARE SI VERIFICARE A ÎN CADRUL DESTINATARILOR FINALI IN CADRUL (S.N.S.E.D.) 16   
  RAPORT DE EVALUARE AL IMPLEMENTARII LEGIILOR NR. 544/2001, SI NR. 52/2003 21   
  ANUNLȚ PUBLIC PRIVIND DEZBATERE PUBLICĂ 27   
  INFORMARE CU PRIVIRE LA VACCINAREA IMPOTRIVA COVID-19 23   
  TABEL NOMINAL CU ALESII LOCALI LA ALEGERILE LOCALE LA 27.10.2020 36   
  ANUNȚ COLECTIV DEBITORI 26   
  CAIET DE SARCINI REALIZARE STUDIU DE FEZABILITE PENTRU “CONSTRUIRE ȘI DOSARE CENTRU MEDICAL, COMUN 32   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 12--   Anterioara pagina     Ultima pagina