Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL PERIȘANI 0   
  ANUNȚ INDIVIDUAL PRIVIND PE MIHAI FLORIN 1   
  STATUTUL COMUNEI PERIȘANI, JUDEȚUL VÂLCEA 2   
  ANUNȚ PRIVIND VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE 35   
  ASIGURAREA PERMANENTEI LA SEDIUL PRIMĂRIEI ÎN PERIOADA 13-15 IUNIE 2020 11   
  ANUNT 16   
  ANUNȚ PRIVIND OBTINEREA AVIZULUI DE LA APM, PRIVIND PE SC ALEXADI EXP GRANIT SRL 30   
  CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL 17   
  MĂSURI PENTRU LIMITAREA RĂSPÂNDIRII ȘI PREVENIRII SITUAȚILOR DE RISC, CAUZATE DE EVOLUTIA PANDEMIEI 26   
  ASIGURAREA PERMANENTEI LA SEDIUL PRIMĂRIEI 20   
  MĂSURI PENTRU LIMITAREA RĂSPÂNDIRII ȘI PREVENIRII SITUAȚILOR DE RISC, CAUZATE DE EVOLUTIA PANDEMIEI 22   
  REACTUALIZAREA COMPONENȚEI COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ 21   
  HOTĂRÂREA NR. 3 PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI ÎMPOTRIVA COVID -19 24   
  ORDONANTA MILITARĂ 1 ȘI 2 22   
  MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND DEPLASAREA ÎNTRE ORELE 22-6 25   
  REGULAMENT ORDINE INTERIOARĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE 27   
  HOTĂRÂREA NR. 2 /22.03.2020 PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI GESTIONAREA COVIT-19 25   
  HOTĂRÂREA NR. 1 /16.03.2020 PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI GESTIONAREA COVIT-19 27   
  ATRIBUTIILE COMISIEIDE RECESĂMÂNT GENERAL AGRICOL, RUNDA 2020 25   
  CONSTITUIRE COMISIE RECESĂMÂNT GENERAL AGRICOL, RUNDA 2020 27   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina