Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ INDIVIDUAL PRIVIND PE MIHAI FLORIN 28   
  STATUTUL COMUNEI PERIȘANI, JUDEȚUL VÂLCEA 27   
  ANUNȚ PRIVIND VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE 99   
  ASIGURAREA PERMANENTEI LA SEDIUL PRIMĂRIEI ÎN PERIOADA 13-15 IUNIE 2020 40   
  ANUNT 43   
  ANUNȚ PRIVIND OBTINEREA AVIZULUI DE LA APM, PRIVIND PE SC ALEXADI EXP GRANIT SRL 87   
  CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL 40   
  MĂSURI PENTRU LIMITAREA RĂSPÂNDIRII ȘI PREVENIRII SITUAȚILOR DE RISC, CAUZATE DE EVOLUTIA PANDEMIEI 53   
  ASIGURAREA PERMANENTEI LA SEDIUL PRIMĂRIEI 43   
  MĂSURI PENTRU LIMITAREA RĂSPÂNDIRII ȘI PREVENIRII SITUAȚILOR DE RISC, CAUZATE DE EVOLUTIA PANDEMIEI 50   
  REACTUALIZAREA COMPONENȚEI COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ 46   
  HOTĂRÂREA NR. 3 PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI ÎMPOTRIVA COVID -19 52   
  ORDONANTA MILITARĂ 1 ȘI 2 45   
  MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND DEPLASAREA ÎNTRE ORELE 22-6 46   
  REGULAMENT ORDINE INTERIOARĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE 52   
  HOTĂRÂREA NR. 2 /22.03.2020 PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI GESTIONAREA COVIT-19 47   
  HOTĂRÂREA NR. 1 /16.03.2020 PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI GESTIONAREA COVIT-19 51   
  ATRIBUTIILE COMISIEIDE RECESĂMÂNT GENERAL AGRICOL, RUNDA 2020 54   
  CONSTITUIRE COMISIE RECESĂMÂNT GENERAL AGRICOL, RUNDA 2020 50   
  ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 57   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 11--   Anterioara pagina     Ultima pagina