PRIMĂRIA PERIŞANI
08 Februarie
Postat de: perisani

Situatii Financiare

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în sedinţa de analiză a muncii, sedintă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate prezentate de compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de conducere. Prezentarea activităţii se face în spirit critic şi autocritic, confruntându-se sarcinile prevăzute în planul de activitate cu datele concrete ale realizărilor obţinute. Se analizează atent lipsurile şi cauzele acestora, precum şi greutaţile întâmpinate şi se fixează sarcini precise pentru etapa urmatoare.


ISTORIC SITUATII FINANCIARE


  SITUAȚII FINANCIARE  VIZITE 
   CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.06.2023 5   
   BILANT 30.06.2023 4   
   SITUATIA ACTIVELOR LA 30.06.2023 3   
   SITUATII DE PLATA LA 30.06.2023 4   
   DARE DE SEAMA TRIM II 2023 13   
   DARE DE SEAMA TRIM I 2023 12   
   SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA 31MARTIE2023 23   
   PROIECT BUGET 2023 45   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local