PRIMĂRIA PERIŞANI
08 Februarie
Postat de: perisani

Situatii Financiare

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în sedinţa de analiză a muncii, sedintă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate prezentate de compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de conducere. Prezentarea activităţii se face în spirit critic şi autocritic, confruntându-se sarcinile prevăzute în planul de activitate cu datele concrete ale realizărilor obţinute. Se analizează atent lipsurile şi cauzele acestora, precum şi greutaţile întâmpinate şi se fixează sarcini precise pentru etapa urmatoare.


ISTORIC SITUATII FINANCIARE


  SITUAȚII FINANCIARE 2023  VIZITE 
   CONT REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2023 5   
   BILANT 31.12.2023 2   
   SITUATIA ACTIVELOR LA 31.12.2023 3   
   CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.06.2023 31   
   BILANT 30.06.2023 33   
   SITUATIA ACTIVELOR LA 30.06.2023 28   
   SITUATII DE PLATA LA 30.06.2023 40   
   DARE DE SEAMA TRIM II 2023 44   
   DARE DE SEAMA TRIM I 2023 40   
   SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA 31MARTIE2023 55   
   PROIECT BUGET 2023 70   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local