PRIMĂRIA PERIŞANI
08 Februarie
Postat de: perisani

Situatii Financiare

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în sedinţa de analiză a muncii, sedintă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate prezentate de compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de conducere. Prezentarea activităţii se face în spirit critic şi autocritic, confruntându-se sarcinile prevăzute în planul de activitate cu datele concrete ale realizărilor obţinute. Se analizează atent lipsurile şi cauzele acestora, precum şi greutaţile întâmpinate şi se fixează sarcini precise pentru etapa urmatoare.


ISTORIC SITUATII FINANCIARE


  SITUAȚII FINANCIARE 2022  VIZITE 
   DARE DE SEAMA TRIM IV 2022 41   
   DARE DE SEAMA TRIM III 2022 44   
   DARE DE SEAMA TRIM II 2022 38   
   DARE DE SEAMA TRIM I 2022 37   
   SITUATIA PLATILOR LA 30.09.2022 59   
   CONT EXECUTIE VENITURI 29.11.2022 64   
   BILANT 30.09.2022 64   
   CONT EXECUTIE VENITURI 30.09.2022 67   
   CONT EXECUTIE CHELTUIELI 30.09.2022 68   
   CONTUL DE EXECUTIE CHELTUIELI SI INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR LA DATA DE 30.06.2022 89   
   CONTUL DE EXECUTIE VENITURI SI INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR LA DATA DE 30.06.2022 84   
   CONTUL DE EXECUTIE SI INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR LA DATA DE 31.03.2022 92   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local