PRIMĂRIA PERIŞANI
16 Aprilie
Postat de: perisani

Situatii Financiare

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în sedinţa de analiză a muncii, sedintă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate prezentate de compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de conducere. Prezentarea activităţii se face în spirit critic şi autocritic, confruntându-se sarcinile prevăzute în planul de activitate cu datele concrete ale realizărilor obţinute. Se analizează atent lipsurile şi cauzele acestora, precum şi greutaţile întâmpinate şi se fixează sarcini precise pentru etapa urmatoare.


ISTORIC SITUATII FINANCIARE


  SITUAȚII FINANCIARE  VIZITE 
   CONT PATRIMONIAL 24   
   BILANT 2021 22   
   SITUATIA ACTIVELOR 24   
   SITUATIA PLATILOR 2021 27   
   SITUATIA PLATILOR LA 30.09.2021 48   
   CONTUL DE EXECUTIE 43   
   BILANT CONTABIL 49   
   DARE DE SEAMA TRIM III 2021 49   
   DARE DE SEAMA TRIM II 2021 55   
   SITUAȚII FINANCIARE LA 31. 03. 2021 76   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local