PRIMĂRIA PERIŞANI
  REGULAMENT  VIZITE 
  REGULAMENT LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA PLANURILOR DE URBANISM SAU AMENAJ. 75   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA PERISANI 92   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLADIRII "ZONA RECREATIONALA IN COMUNA PERISANI" 104   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PH 117   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII SI A DISPOZITIILOR 125   
  REGULAMNENT PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A BUNURILOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC 130   
  REGULAMNET PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII 128   
  REGULAMENT DE LUCRU CU FOCUL DESCHIS LA ARDEREA DE MIRISTI SI RESTURI VEGETALE 151   
  REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 145   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2024 161   
  PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA 170   
  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 191   
  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL 195   
  APROBAREA CODULUI DE CONDUITA ETICA 208   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 205   
  REGULAMENT CL, PARTEA II 270   
  REGULAMENT CL, PARTEA I 259   
  REGULAMENT CONSTITUIRE COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 498   
  REGULAMENT COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 516   
  REGULAMENT DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE 571   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina