PRIMĂRIA PERIŞANI
  REGULAMENT  VIZITE 
  REGULAMENT LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA PLANURILOR DE URBANISM SAU AMENAJ. 25   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA PERISANI 48   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLADIRII "ZONA RECREATIONALA IN COMUNA PERISANI" 50   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PH 70   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII SI A DISPOZITIILOR 82   
  REGULAMNENT PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A BUNURILOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC 85   
  REGULAMNET PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII 89   
  REGULAMENT DE LUCRU CU FOCUL DESCHIS LA ARDEREA DE MIRISTI SI RESTURI VEGETALE 106   
  REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 106   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2024 122   
  PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA 129   
  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 156   
  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL 157   
  APROBAREA CODULUI DE CONDUITA ETICA 171   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 167   
  REGULAMENT CL, PARTEA II 232   
  REGULAMENT CL, PARTEA I 216   
  REGULAMENT CONSTITUIRE COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 456   
  REGULAMENT COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 477   
  REGULAMENT DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE 504   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina