PRIMĂRIA PERIŞANI
  REGULAMENT  VIZITE 
  REGULAMENT LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA PLANURILOR DE URBANISM SAU AMENAJ. 65   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA PERISANI 84   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLADIRII "ZONA RECREATIONALA IN COMUNA PERISANI" 94   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PH 108   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII SI A DISPOZITIILOR 117   
  REGULAMNENT PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A BUNURILOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC 120   
  REGULAMNET PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII 121   
  REGULAMENT DE LUCRU CU FOCUL DESCHIS LA ARDEREA DE MIRISTI SI RESTURI VEGETALE 142   
  REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 135   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2024 153   
  PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA 164   
  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 183   
  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL 188   
  APROBAREA CODULUI DE CONDUITA ETICA 202   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 197   
  REGULAMENT CL, PARTEA II 263   
  REGULAMENT CL, PARTEA I 251   
  REGULAMENT CONSTITUIRE COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 490   
  REGULAMENT COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 508   
  REGULAMENT DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE 561   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina