PRIMĂRIA PERIŞANI
  REGULAMENT  VIZITE 
  REGULAMENT LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA PLANURILOR DE URBANISM SAU AMENAJ. 32   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA PERISANI 55   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLADIRII "ZONA RECREATIONALA IN COMUNA PERISANI" 61   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PH 79   
  REGULAMENT PROPRIU PRIVIND TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE DISPOZITII SI A DISPOZITIILOR 91   
  REGULAMNENT PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A BUNURILOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC 94   
  REGULAMNET PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII 97   
  REGULAMENT DE LUCRU CU FOCUL DESCHIS LA ARDEREA DE MIRISTI SI RESTURI VEGETALE 113   
  REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 114   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2024 130   
  PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA 138   
  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 164   
  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL 167   
  APROBAREA CODULUI DE CONDUITA ETICA 180   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 178   
  REGULAMENT CL, PARTEA II 240   
  REGULAMENT CL, PARTEA I 226   
  REGULAMENT CONSTITUIRE COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 469   
  REGULAMENT COMITET COMUNITAR CONSULTATIV 484   
  REGULAMENT DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE 521   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina