PRIMĂRIA PERIŞANI
08 Februarie
Postat de: perisani

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL
ISTORIC PROIECTE HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  PROIECTE HOTARARI  VIZITE 
   PERISANI PH NR. 13/ 20.01.2023 50   
   PERISANI PH NR. 12/ 20.01.2023 37   
   PERISANI PH NR. 11/ 19.01.2023 34   
   PERISANI PH NR. 10/ 19.01.2023 35   
   PERISANI PH NR. 9/ 17.01.2023 31   
   PERISANI PH NR. 8/ 17.01.2023 34   
   PERISANI PH NR. 6/ 17.01.2023 34   
   PERISANI PH NR. 5/ 17.01.2023 38   
   PERISANI PH NR. 4/ 17.01.2023 35   
   PERISANI PH NR. 3/ 17.01.2023 33   
   PERISANI PH NR. 2/ 17.01.2023 37   
   PERISANI PH NR. 1/ 05.01.2023 37   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local