PRIMĂRIA PERIŞANI
16 Aprilie
Postat de: perisani

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL
ISTORIC PROIECTE HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  PROIECTE HOTARARI 2021  VIZITE 
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 72/ 2021 24   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 71/ 2021 22   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 70/ 2021 20   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 69/ 2021 20   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 68/ 2021 18   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 67/ 2021 18   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 66/ 2021 18   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 65/ 2021 16   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 64/ 2021 22   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 63/ 2021 18   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 62/ 2021 20   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 61/ 2021 19   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 60/ 2021 18   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 59/ 2021 18   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 58/ 2021 18   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 57/ 2021 20   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 56/ 2021 17   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 55/ 2021 17   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 54/ 2021 17   
   PERIȘANI PROIECT HOTĂRÂRE 53/ 2021 16   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local