PRIMĂRIA PERIŞANI
  LEGI UTILE  VIZITE 
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NR.57 DIN 3 IULIE 2019 - LEGISLAȚIA ÎN BAZA CĂREIA FUNCȚIONEAZĂ INSTITUȚIA 16   
  ORDONANTA DE URGENTA NR. 127/2021 PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 176/2010 PRIVIN INTEGRITATEA IN EXERC 20   
  PROCEDURA DE SISTEM - INCOMPATIBILITATI 20   
  PROCEDURA OPERATIONALA- PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE IN PROCESUL DE ACHIZITII PUBLICE 18   
  PROCEDURA DE SISTEM PANTOUFLAGE 21   
  O R D I N PRIVIND REVIZUIREA RATEI DE ACTUALIZARE CE VA FI UTILIZATĂ LA ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE A 19   
  ORDINUL NR. 1170 19   
  LEGEA NR. 213/1998 PRIVIND PROPRIETATEA PUBLICA SI REGIMUL JURIDIC AL ACESTEIA 20   
  LEGE NR. 161 DIN 19 APRILIE 2003 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU ASIGURAREA TRANSPARENTEI IN EXERCITAREA 18   
  HOTARAREA GUVERNULUI NR. 349/2016 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR 20   
  CONSTITUTIA ROMANIEI 21   
  LEGEA NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA, MODIFICATA 21   
  LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC, MODIFICATA 20   
  PRINCIPIILE APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL D 52   
  CODUL ADMIMISTRATIV ( ETICĂ) 135   
  DOCUMENTE NECESARE VANZARE TEREN EXTRAVILANUL LOCALITATII 471   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina