PRIMĂRIA PERIŞANI
  INFORMATII TAXE  VIZITE 
  APROBAREA INDEXARII IMPOZITELOR SI TAXELOR APLICABILE IN ANUL 2023 CU COTA INFLATIEI DE 13,80% 34   
  CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL PERISANI 27.04.2023 25   
  PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA COTELE PROCENTUALE PENTRU IMPOZIT ANUL 2024 43   
  ANEXE VALABILE, APLICABILE IN ANUL 2023 PRIVIND IMPOZITE SI TAXE LOCALE CONFORM HCL 71/27.12.2022 39   
  IMPOZITE SI TAXE APLICABILE 2023 62   
  PERISANI HCL NR. 54/12.10.2022 43   
  HOTARAREA NR.48/9.09.2022 CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITULUI /TAXEI PENTRU CLADIRI PE ANUL 2023 67   
  PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA COTELE PROCENTUALE PENTRU IMPOZIT ANUL 2023 66   
  IMPOZITE SI TAXE LOCALE APLICABILE IN ANUL 2023 82   
  CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR 87   
  CERERE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR 82   
  SCUTIRI PRIVIND PLATA IMPOZITULUI 92   
  IMPOZITE ȘI TAXE APLICABILE ÎN ANUL 2022 98   
  APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2022 CU COTA DE INFLAȚIE 2,06% 88   
  TABLOUL CUPRINZAND TAXELE, COTELE, IMPOZITELE APLICABILE IN ANUL 2022 104   
  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2022 137   
  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2021 172   
  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2020 231   
  ANUNT INDIVIDUAL; 300   
  MODEL CERERI AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE SI PROGRAM SOCIETATI COMERCIALE 386   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina