PRIMĂRIA PERIŞANI
  INFORMATII TAXE  VIZITE 
  APROBAREA INDEXARII IMPOZITELOR SI TAXELOR APLICABILE IN ANUL 2023 CU COTA INFLATIEI DE 13,80% 15   
  CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL PERISANI 27.04.2023 13   
  PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA COTELE PROCENTUALE PENTRU IMPOZIT ANUL 2024 29   
  ANEXE VALABILE, APLICABILE IN ANUL 2023 PRIVIND IMPOZITE SI TAXE LOCALE CONFORM HCL 71/27.12.2022 27   
  IMPOZITE SI TAXE APLICABILE 2023 52   
  PERISANI HCL NR. 54/12.10.2022 33   
  HOTARAREA NR.48/9.09.2022 CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITULUI /TAXEI PENTRU CLADIRI PE ANUL 2023 56   
  PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA COTELE PROCENTUALE PENTRU IMPOZIT ANUL 2023 55   
  IMPOZITE SI TAXE LOCALE APLICABILE IN ANUL 2023 72   
  CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR 77   
  CERERE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR 71   
  SCUTIRI PRIVIND PLATA IMPOZITULUI 81   
  IMPOZITE ȘI TAXE APLICABILE ÎN ANUL 2022 86   
  APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2022 CU COTA DE INFLAȚIE 2,06% 77   
  TABLOUL CUPRINZAND TAXELE, COTELE, IMPOZITELE APLICABILE IN ANUL 2022 98   
  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2022 129   
  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2021 160   
  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2020 221   
  ANUNT INDIVIDUAL; 292   
  MODEL CERERI AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE SI PROGRAM SOCIETATI COMERCIALE 375   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina