Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚIMPORTANT PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI 5   
  ANUNȚ PRIVIND PNDR 5   
  PLIANT RASE ÎN PERICOL DE ABANDON / PACHETUL 8 -2021. 5   
  PLIANT NORMELE DE ECOCONDIȚIONALITATE – 2021; 4   
  SCHEMELE / MĂSURILE DE PLATĂ DE CARE POT BENEFICIA FERMIERII DIN ROMÂNIA ÎN CAMPANIA 2021; 4   
  PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE DECES, S.A. 4   
  PROCEDURA PRIVIND TRANSCRIERREA ACTELOR DE STARE CIVILA INCHEIATE IN STRAINATATE 6   
  MODEL CERERE ELIBERARE ADEVERINTA APIA 13   
  OFERTA DE VANZARE TEREN, ROUĂ EMIL 14   
  ANUNȚ PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRASNPORT, TERENURILOR ȘI CLĂDI 19   
  MANUALUI DREPTURILOR OMULUI PENTRU AUTORITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE - COMBATEREA DESCRIMINĂRII 20   
  ANUNȚ CURSURI DE FORMARE 18   
  PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI INTERESE 17   
  MODALITATEA DE IDENTIFICARE SI VERIFICARE A ÎN CADRUL DESTINATARILOR FINALI IN CADRUL (S.N.S.E.D.) 20   
  RAPORT DE EVALUARE AL IMPLEMENTARII LEGIILOR NR. 544/2001, SI NR. 52/2003 34   
  ANUNLȚ PUBLIC PRIVIND DEZBATERE PUBLICĂ 34   
  INFORMARE CU PRIVIRE LA VACCINAREA IMPOTRIVA COVID-19 27   
  TABEL NOMINAL CU ALESII LOCALI LA ALEGERILE LOCALE LA 27.10.2020 41   
  ANUNȚ COLECTIV DEBITORI 31   
  CAIET DE SARCINI REALIZARE STUDIU DE FEZABILITE PENTRU “CONSTRUIRE ȘI DOSARE CENTRU MEDICAL, COMUN 37   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 12--   Anterioara pagina     Ultima pagina