PRIMĂRIA PERIŞANI
08 Februarie
Postat de: perisani

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL  VIZITE 
   PERISANI HCL NR. 46/31.07.2023 6   
   PERISANI HCL NR. 45/31.07.2023 4   
   PERISANI HCL NR. 44/31.07.2023 4   
   PERISANI HCL NR. 43/31.07.2023 3   
   PERISANI HCL NR. 42/31.07.2023 4   
   PERISANI HCL NR. 41/31.07.2023 4   
   PERISANI HCL NR. 40/31.07.2023 4   
   PERISANI HCL NR. 39/30.06.2023 16   
   PERISANI HCL NR. 38/30.06.2023 12   
   PERISANI HCL NR. 37/30.06.2023 12   
   PERISANI HCL NR. 36/30.06.2023 12   
   PERISANI HCL NR. 35/30.06.2023 14   
   PERISANI HCL NR. 34/11.05.2023 26   
   PERISANI HCL NR. 33/11.05.2023 28   
   PERISANI HCL NR. 32/11.05.2023 29   
   PERISANI HCL NR. 31/28.04.2023 21   
   PERISANI HCL NR. 30/28.04.2023 20   
   PERISANI HCL NR. 29/28.04.2023 14   
   PERISANI HCL NR. 28/28.04.2023 14   
   PERISANI HCL NR. 27/25.04.2023 15   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local