PRIMĂRIA PERIŞANI
  FORMULARE ITL   VIZITE 
  ANEXA 19 - PROCES-VERBAL DE REȚINERE RESTITUIRE DE ÎNSCRISURI 328   
  ANEXA 18 - INVITAȚIE 355   
  ANEXA 17 - AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ 315   
  ANEXA 16 - ORDIN DE SERVICIU 339   
  ANEXA 15 - LEGITIMAȚIE PENTRU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN ORGANUL FISCAL LOCAL 368   
  ANEXA 14 - PROCES-VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 333   
  ANEXA 13 - ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 343   
  ANEXA 12 - ANUNȚ INDIVIDUAL PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 360   
  ANEXA 11 - CONFIRMARE DE PRIMIRE A DEBITELOR 368   
  ANEXA 10 - BORDEROU DE DEBITE-SCĂDERI 335   
  ANEXA 9 - MATRICOLA PENTRU EVIDENȚA CENTRALIZATĂ 331   
  ANEXA 8 - EXTRAS DE ROL 350   
  ANEXA 7 - REGISTRU DE ROL ALTE VENITURI 358   
  ANEXA 6 - REGISTRU DE ROL NOMINAL UNIC 370   
  ANEXA 5 - PROCES VERBAL DE VERIFICARE CASIER 364   
  ANEXA 4 - BORDEROU DESFĂSURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR 356   
  ANEXA 3 - NOTA DE PLATĂ 351   
  ANEXA 2 - DECONT IMPOZIT PE SPECTACOLE 333   
  ANEXA 1 -DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT 353   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina