PRIMĂRIA PERIŞANI
  FORMULARE ITL   VIZITE 
  ITL - 001 - SPECIAL - CHITANȚĂ 455   
  ITL - 001 - DECLARAȚIE IMPOZIT CLĂDIRI PF 408   
  ANEXA 37 - PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI 402   
  ANEXA 36 - PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE 305   
  ANEXA 35 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR IMOBILE 317   
  ANEXA 34 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR MOBILE 337   
  ANEXA 33 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE 327   
  ANEXA 32 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI MOBILE 301   
  ANEXA 31 - PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI 315   
  ANEXA 30 - INSTIINȚARE PRIVIND INFIINȚAREA POPRIRII 299   
  ANEXA 29 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII 325   
  ANEXA 28 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII ASIGURATORII 312   
  ANEXA 27 - DECIZIE DE RIDICARE A MASURILOR ASIGURATORII 346   
  ANEXA 26 - DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURATORII 302   
  ANEXA 25 - PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVAZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU 299   
  ANEXA 24 - PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAȚIEI 305   
  ANEXA 23 - TITLU EXECUTORIU 305   
  ANEXA 22 - SOMAȚIE 308   
  ANEXA 21 - DECIZIE PRIVIND NEMODIFICAREA BAZEI DE IMPUNERE 294   
  ANEXA 20 - DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND CREANȚELE DATORATE BUGETULUI LOCAL ÎN URMA INSPECȚIEI FISCALĂ 293   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina