Asezarea geografică:

Comuna Perişani este asezată în nordul Depresiunii Loviştei, depresiune intramontană din cadrul Carpaţilor Meridionali, în stravechea Ţara a Loviştei, partea din stanga Oltului Comuna Perişani este situată la o distanta de 11 km de drumul naţional de importanţă europeană E 81, pe stanga Oltului şi la o distanţă de 62 km de resedinţa judeţului, municipiul Rm. Vâlcea Este strabătută de drumul naţional DN 7D