Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.
Elaborarea proiectului bugetului local, prima etapă a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului public.

Finalizarea proiectului de buget se materializează într-o serie de documente şi anume: expunerea de motive şi proiectul legii bugetului de stat, anexele la proiectul de lege bugetară, precum şi informaţii documentare cu privire la modul de fundamentare a bugetului, informaţii ce sunt utile parlamentului cu ocazia analizei şi dezbaterilor în vederea aprobării proiectului de lege privind bugetul de stat. Aprobarea bugetului presupune dezbaterea şi votarea, de catre consiliul local. Realizarea veniturilor bugetare constă în derularea mai multor etape: asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere a impozitului şi perceperea propriuzisă a acestuia. Efectuarea cheltuielilor publice presupune respectarea destinaţiei şi a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare şi impune parcurgerea mai multor faze procedurale succesive, pentru fiecare alocaţie bugetară, după cum urmează: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată.

Angajarea reprezinta asumarea obligaţiei de catre primărie de a plăti o anumită sumă de bani furnizorilor diferitelor bunuri şi servicii publice, obligaţie ce rezultă dintr- un contract, hotărâre judecătorească, dispoziţie primar sau orice alt act legal. Angajarea este facută de către ordonatorul de credite sau, în mod excepţional, de catre ordonatorii secundari, dar numai în limita stabilită în buget pentru acţiunile sau obiectivele respective.

Lichidarea este faza în care se constată realizarea serviciului în favoarea primăriei şi se stabileste cuantumul plăţii . Lichidarea are la bază documente justificative şi furnizarea efectivă a bunurilor şi/sau serviciilor contractate.

Ordonanţarea constă în operaţiunea de emitere, din partea unei instituţii publice, a unei dispoziţii sau ordin de plată a unei sume din alocaţia bugetară în favoarea unui tert, furnizor de bunuri şi/sau servicii publice sau creditor.

Plata este operaţiunea prin care se stinge obligaţia statului faţa de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori şi constă în achitarea efectivă de catre instituţia publică a sumei datorate.

Nume  Vizite 

BUGET LOCAL RECTIFICAT 9 DIN 27.12.2016     240
BUGET LOCAL RECTIFICAT 8 DIN 07.12.2016     203
BUGET LOCAL RECTIFICAT 7 DIN 03.11.2016     193
BUGET LOCAL RECTIFICAT 6 DIN 19.09.2016     226
BUGET LOCAL RECTIFICAT 5 DIN 14.07.2016     231
BUGET LOCAL RECTIFICAT 4 DIN 26.05.2016     201
BUGET LOCAL RECTIFICAT 3 DIN 22.04.2016     206
BUGET LOCAL RECTIFICAT 2 DIN 16.03.2016     195
BUGET LOCAL RECTIFICAT 1 DIN 12.02.2016     201
BUGET LOCAL INITIAL 28.02.2016     239
Situatii financiare venituri     242
centralizator 2016     229
situatii financiare -venituri     209
situatii financiare cheltuieli 2016     208
Bilant 31.03.2016     275
    259
Registrul datoriei publice si garantiilor     310
Plati restante 31032016     240
Situatii financiare 31032016 cheltuieli     270
Situatii financiare 31032015 venituri     257
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina