Declaraţia de casătorie, se face personal, de către viitorii soţi, în scris (pe formular tipizat), când cel puţin unul dintre viitorii soţi are domiciliul sau resedinţa în Comuna Perişani, Judeţul Vâlcea.
Vârsta legală pentru căsătorie - Vârsta minimă pentru căsătorie este de 18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea parinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a carui rază teritorială îsi are domiciliul minorul. Este oprită casatoria între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. Incheierea casatoriei
Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie. Excepţe: Pentru motive temeinice se poate încheia căsătoria înainte de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, numai cu aprobarea Primarului Comunei Perişani. După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai cu aprobarea Primarului Comunei Perişani, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai pânâ la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale ale viitorilor soţi .
Nume  Vizite 
PUBLICAȚIE DE CĂSĂTORIE - GHIȚĂ ION ȘI NICA FLORENTINA     6
Publicație de căsătorie - Crisan Petre Claudiu și Calina Elena Simona     28
Publicație de căsătorie - Catană Mihai Cătălin și Drăgoescu Andreea Alina     39
Publicație de căsătorie - Sandu Marian și Trăistaru Elena-Alexandra     53
publicatie casatorie Nastase Aurel-Marian cu Filep Ionela     40
Publicatie casatorie     45
publicatie casatorie Bota Hans-Martin cu Catalinoiu Sabina     58
publicatie casatorie Avramescu Gheorghe-Florin cu Sandu Emilia-Elena     52
Publicatie casatorie Brănescu Ionuț-Cătălin cu Sandu Valentina-Bianca     62
Publicatie de casatorie Prundaru Gheorghe cu Karacsony Maria-Julieta     94
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina