PRIMĂRIA PERIŞANI
  STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE SNA 2016-2020  VIZITE 
  PROCEDURA PANTOUFLAGE 29   
  PROCEDURA ACHIZIȚII PUBLICE 27   
  PROCDURĂ INCOMPATIBILITATI 27   
  PROCEDURA CONFLICT DE INTERESE 25   
  CODUL ETIC 29   
  IMPLEMENTAREA SNA - ANUL 2020 43   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2019 100   
  CODUL ADMINISTRATIV ( OUG NR. 57/2019) 118   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 100   
  CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL PERISANI 337   
  PLAN STRATEGIC LOCAL DE ACTIUNI ANTICORUPTIE SI DE INTEGRITATE PERISANI 337   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina