PRIMĂRIA PERIŞANI
  STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE SNA 2016-2020  VIZITE 
  PROCEDURA PANTOUFLAGE 36   
  PROCEDURA ACHIZIȚII PUBLICE 34   
  PROCDURĂ INCOMPATIBILITATI 36   
  PROCEDURA CONFLICT DE INTERESE 31   
  CODUL ETIC 39   
  IMPLEMENTAREA SNA - ANUL 2020 49   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2019 109   
  CODUL ADMINISTRATIV ( OUG NR. 57/2019) 124   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 106   
  CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL PERISANI 343   
  PLAN STRATEGIC LOCAL DE ACTIUNI ANTICORUPTIE SI DE INTEGRITATE PERISANI 343   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina