22 Septembrie
Postat de: perisani

Situatii Financiare

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în sedinţa de analiză a muncii, sedintă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate prezentate de compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de conducere. Prezentarea activităţii se face în spirit critic şi autocritic, confruntându-se sarcinile prevăzute în planul de activitate cu datele concrete ale realizărilor obţinute. Se analizează atent lipsurile şi cauzele acestora, precum şi greutaţile întâmpinate şi se fixează sarcini precise pentru etapa urmatoare.


ISTORIC SITUATII FINANCIARE


   Situații financiare 2016  DESCARCA VIZITE 
   DARE DE SEAMA TRIM IV 2016 121   
   DARE DE SEAMA TRIM III 2016 155   
   DARE DE SEAMA TRIM II 2016 145   
   DARE DE SEAMA TRIM I 2016 141   
   Bilant 2016 129   
   Situatii financiare cheltuieli 2016 157   
   Situatii financiare venituri 159   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local