PRIMĂRIA PERIŞANI06 Ianuarie
Postat de: perisani

Situatii Financiare

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în sedinţa de analiză a muncii, sedintă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate prezentate de compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de conducere. Prezentarea activităţii se face în spirit critic şi autocritic, confruntându-se sarcinile prevăzute în planul de activitate cu datele concrete ale realizărilor obţinute. Se analizează atent lipsurile şi cauzele acestora, precum şi greutaţile întâmpinate şi se fixează sarcini precise pentru etapa urmatoare.


ISTORIC SITUATII FINANCIARE


  SITUAȚII FINANCIARE 2020  VIZITE 
   DARE DE SEAMA TRIMESTRUL IV 2020 4   
   DARE DE SEAMA TRIMESTRUL II 2020 5   
   CONT EXEXCUȚIE VENITURI 25   
   CONT EXECUȚIE CHELTUIELI 24   
   BILANT 2020 24   
   DARE DE SEAMA TRIMESTRUL III 2020 56   
   DARE DE SEAMA TRIMESTRUL I 2020 48   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local