PRIMĂRIA PERIŞANI
06 Ianuarie
Postat de: perisani

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL
ISTORIC PROIECTE HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  PROIECTE HOTARARI 2021  VIZITE 
   REORGANIZAREA SVSU 5   
   RAPORTUL DE ANALIZA A CAPACITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 6   
   RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 5   
   DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE S P PERISANI 5   
   REORGANIZAREA COMITETULUI COMUNITAR CONSULTATIV UAT PERISANI 5   
   RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL PE ANUL 2021 20   
   STIMULAREA PARTICIPARII LA INVATAMANTUL PRESCOLAR A COPIILOR PROVENIND DIN FAMILII DEFAVORIZATE 22   
   STATUTUL LOCALITATII PARTEA A II A 27   
   STATUTUL LOCALITATII 31   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local