PRIMĂRIA PERIŞANI
  INFORMATII TAXE  VIZITE 
  TABLOUL CUPRINZAND TAXELE, COTELE, IMPOZITELE APLICABILE IN ANUL 2022 3   
  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2022 29   
  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2021 70   
  IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2020 128   
  ANUNT INDIVIDUAL; 204   
  MODEL CERERI AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE SI PROGRAM SOCIETATI COMERCIALE 278   
  MODEL CERERE SCUTIRE IMPOZIT 284   
  CERERE RESTITUIRE SUME 302   
  DECLARATIE FISCALA PTR STABILIREA IMPOZITULUI PE MIJLOACE DE TRANSPORT AFLATE IN PROPRIETATE 317   
  DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT 310   
  FISA DE INREGISTRARE 288   
  CERERE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR LENTE CARE SE SUPUN INMATRICULARII 295   
  MODEL IMPUTERNICIRE PENTRU IMPOZITE SI TAXE LOCALE 286   
  MODEL CERERE ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL PERSOANE JURIDICE 312   
  MODEL CERERE ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL PERSOANE FIZICE 309   
  TABEL CONTRIBUABILI PRIVIND COMUNICAREA MANDATULUI DE EXECUTARE. 338   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina