Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HCL NR. 17/2016 127   
   HCL NR. 14 PRIVITOR LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL INTRE COMUNA PERISANI SI CS FC TELESPAN "97" 128   
   ANEXA LA HCL NR. 13/12.02.2016, PRIVIND MODALITATEA DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR STIMULENTULUI EDUCATIONAL CONFORM LEGII NR. 248/2015. 145   
   HCL NR. 13, PG. 2 145   
   HCL NR. 13 PRIVITOR LA : MODALITATEA DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR LEGII NR. 248/2015 PRIVIND STIMULAREA PARTICIPARII LA INVATAMANTUL PRESCOLAR 194   
   HCL NR. 12 PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI PERISANI, IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA VALCEA ", SA APR 172   
   HOTARAREA NR. 10 PRIVITOR LA: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONIMICI ACTUALIZATI "MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN SATUL MLACENI, COMUNA PERISANI, 163   
   HCL NR. 11 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016. 144   
   HCL 9 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI 148   
   HCL NR. 8 APROBAREA BUGETULUI GENERAL PE ANUL 2016 146   
   REGUMANET ORGANIZARE SI FUNCTIONARE COLECTIE PUBLICA 175   
   HCL 7 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CILECTIEI PUBLICE, COMUNA PERISANI, JUDETUL VALCEA 142   
   HCL 6 PRIVINDAPROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE SI INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR LA 31 DECEMBRIE 2015 157   
   HCL 5 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMITETULUI LOCAL CONSULTATIV. 169   
   HCL 4, PG. 2 169   
   HCL NR. 4 PRIVIND CONSTITUIREA COMITETULUI LOCAL CONSULTATIV LA NIVELUL COMUNEI PERISANI 144   
   STAT DE FUNCTII 175   
   ORGANIGRAMA 154   
   ORGANIGRAMA 147   
   HCL NR.3, PG. 2 166   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina