ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2018  VIZITE 
   HCL NR.14/2018 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL COMUNEI PERISANI PE ANUL 2018 28   
   HCL NR.13/2018 CU PRIVIRE LA SCUTIREA TEMPORARA A UNOR PERSOANE DE LA TAXA DE SALUBRIZARE 27   
   HCL NR.13/2018 CU PRIVIRE LA SCUTIREA TEMPORARA A UNOR PERSOANE DE LA TAXA DE SALUBRIZARE 28   
   HCL NR.12/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU INTERES LOCAL CE SE VOR EFECTUA 30   
   HCL NR.11/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA NR. DE POSTURI PENTRU INSOTITORII PERSOANELOR CU HANDICAP 23   
   HCL NR.10/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA STATELOR DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI APARATULUI 2018 28   
   HCL NR.9/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL COMUNEI PERISANI PE ANUL 2018 23   
   HCL NR.8/2018 CU PRIVIRE LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA CARE VA CONDUCE SEDINTELE 32   
   HCL NR.7/2018 CU PRIVIRE LA COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PERISANI 37   
   HCL NR.6/2018 CU PRIVIRE LA INSUSIREA RAPORTULUI PRIVIND INVENTARIEREA ANUALA A PATRIMONIULUI 32   
   HCL NR.5/2018 CU PRIVIRE LA PUNEREA IN APLICARE A LEGII 153/2017 33   
   HCL NR.4/2018 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SI COMPLETAREA AR.8 DIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.16 34   
   HCL NR.3/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INV. PREUNIVERSITAR DE STAT 37   
   HCL NR.2/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE SI INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR 35   
   HCL NR.1/2018 CU PRIVIRE LA ACOPERIREA DEFINITIVA DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ANULUI PRECEDENT 29   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina