ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOT.12/2019 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNILE MARTIE APRILIE SI MAI 2019 36   
   HOT NR.11/2019 STABILIREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENTIA DE URGENTA IN CAZURI DE VIOLENTA DOMESTI 37   
   HOT NR.10/2019 APROBARE ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI OBIECTIV POD BETON ARMAT PESTE PAR 33   
   HOT NR.9/2019 ACORDUL CONSILIULUI LOCAL PENTRU INCHEREA UNUI PROTOCOL INTRE COMUNA PERISANI SI PARO 40   
   HOT. NR.8/2019 MANDATAREA REPREZ. COM PERISANI LA ADUNAREA GENERALA ADI-APA VALCEA 32   
   HOT NR.7/2019 APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA 30   
   HOT NR.6/2019 ANALIZA STADIULUI DE COMPLETARE A REGISTRULUI AGRICOL PENTRU PEROADA 2015-2018 33   
   HOT NR.5/2019 APROBAREA REALIZAREA PLANULUI DE URBANISM GENERAL AL COMUNEI SI REGULAMENTUL LOCAL DE 32   
   HOT NR.4/2019 APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL CE SE VOR EFECTUA DE BENEFI 37   
   HOT NR.3/2019 INSUSIREA RAPORTULUI CU PRIVIRE LA INVENTARIEREA ANUALA A PATRIMONIULUI PE ANUL 2089 30   
   HOT. NR.2/2019 APROBAREA CONTULUI DE INCHERE AL EXERCITIULUI BUGETAR LA 31 12 2018 35   
   HOTARARE NR.1/2019 ACOPERIRE DEFINITIVA DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ANULUI PRECEDENT A DEFICI 26   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina