Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2020  VIZITE 
   HCL NR. 15 10   
   HCL NR. 14 8   
   HCL NR. 13 7   
   HCL NR. 12 7   
   HCL NR. 11 9   
   HCL NR. 10 13   
   HCL NR. 9 PRIVITOR LA APROBAREA BUGETULUI PE ANUL 2020 10   
   HOTĂRÂREA NR. 8 PRIVINDÎNSUSIREA ACTULUI ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIULUI PU 14   
   HOTĂRÂREA NR. 7 PRIVIND AVIZ FAVORABIL PUG 17   
   HOTĂRÂREA NR. 6 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 13   
   HOTĂRÂREA NR. 5 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI CU PRIVIRE ȘA INVENTARIEREA ANUALA 9   
   HOTĂRÂREA NR. 4 PRIVIND REGULI ȘI MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 13   
   HOTĂRÂREA NR. 3 PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL 12   
   HOT. NR. 2 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE ȘI ÎNCHEIERE AL EXECRCIȚIULUI BUGETAR 13   
   HOTARAREA NR. 1 ACOPERIREA DEFINITIVA DIN EXERCITIUL BUGETAR LOCAL AL ANULUI PRECEDENT PE ANUL 2019 14   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina