Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2018  VIZITE 
   HCL NR.22/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 149   
   HCL NR.21/2018 CU PRIVIRE LA DESEMNAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI PERISANI PTR S.C. APAVIL S.A. 147   
   HCL NR.20/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE SI INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR 138   
   HCL NR.19/2018 CU PRIVIRE LA RECTIFICARE BUGET PENTRU SECTIUNILE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE 149   
   HCL NR.18/2018 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL COMUNEI PERISANI PE 2018 563   
   HCL NR.17/2018 CU PRIVIRE LA ACORDAREA SUMEI DE 1000 LEI LA FIECARE NASTERE A UNUI COPIL 144   
   HCL NR.16/2018 CU PRIVIRE LA TRECEREA TERENURILOR CU DESTINATIE FORESTIERA DIN DOM. PRIVAT IN PUBLIC 150   
   HCL NR.15/2018 CU PRIVIRE LA COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR 19/06.08.1999 149   
   HCL NR.14/2018 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL COMUNEI PERISANI PE ANUL 2018 211   
   HCL NR.13/2018 CU PRIVIRE LA SCUTIREA TEMPORARA A UNOR PERSOANE DE LA TAXA DE SALUBRIZARE 182   
   HCL NR.13/2018 CU PRIVIRE LA SCUTIREA TEMPORARA A UNOR PERSOANE DE LA TAXA DE SALUBRIZARE 202   
   HCL NR.12/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU INTERES LOCAL CE SE VOR EFECTUA 210   
   HCL NR.11/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA NR. DE POSTURI PENTRU INSOTITORII PERSOANELOR CU HANDICAP 199   
   HCL NR.10/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA STATELOR DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI APARATULUI 2018 192   
   HCL NR.9/2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL COMUNEI PERISANI PE ANUL 2018 197   
   HCL NR.8/2018 CU PRIVIRE LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA CARE VA CONDUCE SEDINTELE 197   
   HCL NR.7/2018 CU PRIVIRE LA COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PERISANI 214   
   HCL NR.6/2018 CU PRIVIRE LA INSUSIREA RAPORTULUI PRIVIND INVENTARIEREA ANUALA A PATRIMONIULUI 198   
   HCL NR.5/2018 CU PRIVIRE LA PUNEREA IN APLICARE A LEGII 153/2017 205   
   HCL NR.4/2018 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SI COMPLETAREA AR.8 DIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.16 192   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina