Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOT. NR. 18 44   
   HOT. NR. 17 39   
   HOT. NR. 16 35   
   HOT. NR. 15 33   
   HOT. NR. 14 30   
   HOT. NR. 13 32   
   HOT.12/2019 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNILE MARTIE APRILIE SI MAI 2019 74   
   HOT NR.11/2019 STABILIREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENTIA DE URGENTA IN CAZURI DE VIOLENTA DOMESTI 79   
   HOT NR.10/2019 APROBARE ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI OBIECTIV POD BETON ARMAT PESTE PAR 67   
   HOT NR.9/2019 ACORDUL CONSILIULUI LOCAL PENTRU INCHEREA UNUI PROTOCOL INTRE COMUNA PERISANI SI PARO 79   
   HOT. NR.8/2019 MANDATAREA REPREZ. COM PERISANI LA ADUNAREA GENERALA ADI-APA VALCEA 68   
   HOT NR.7/2019 APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA 68   
   HOT NR.6/2019 ANALIZA STADIULUI DE COMPLETARE A REGISTRULUI AGRICOL PENTRU PEROADA 2015-2018 69   
   HOT NR.5/2019 APROBAREA REALIZAREA PLANULUI DE URBANISM GENERAL AL COMUNEI SI REGULAMENTUL LOCAL DE 64   
   HOT NR.4/2019 APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL CE SE VOR EFECTUA DE BENEFI 71   
   HOT NR.3/2019 INSUSIREA RAPORTULUI CU PRIVIRE LA INVENTARIEREA ANUALA A PATRIMONIULUI PE ANUL 2089 64   
   HOT. NR.2/2019 APROBAREA CONTULUI DE INCHERE AL EXERCITIULUI BUGETAR LA 31 12 2018 70   
   HOTARARE NR.1/2019 ACOPERIRE DEFINITIVA DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ANULUI PRECEDENT A DEFICI 60   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina