Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotarare nr.35     143
Hotararea nr.33     127
Hotarare nr.32     145
Hotarare nr.31     137
Hotarare nr.30     131
Hotarare nr.29     130
Hotarare nr 28     129
Hotarare nr.27     136
Hotarare nr.26     146
Hotarare nr.25     129
Hotarare nr.23     129
Hotarare nr.22     141
Hotarare nr.21     146
Hotarare nr.20     137
Hotarare nr.19     131
Hotarare nr.18     140
Hotarare nr.17     149
Hotarare nr.16     146
Hotarare nr.15     139
Hotarare nr.14     125
Hotarare nr. 13     131
Hotarare nr.12     132
Hotarare nr.10     138
Hotarare nr.9     143
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina