Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotarare nr.35     140
Hotararea nr.33     125
Hotarare nr.32     140
Hotarare nr.31     130
Hotarare nr.30     129
Hotarare nr.29     126
Hotarare nr 28     127
Hotarare nr.27     133
Hotarare nr.26     140
Hotarare nr.25     127
Hotarare nr.23     125
Hotarare nr.22     137
Hotarare nr.21     140
Hotarare nr.20     134
Hotarare nr.19     126
Hotarare nr.18     136
Hotarare nr.17     146
Hotarare nr.16     142
Hotarare nr.15     137
Hotarare nr.14     121
Hotarare nr. 13     128
Hotarare nr.12     129
Hotarare nr.10     136
Hotarare nr.9     139
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina