Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotarare nr.35     156
Hotararea nr.33     139
Hotarare nr.32     159
Hotarare nr.31     153
Hotarare nr.30     144
Hotarare nr.29     141
Hotarare nr 28     139
Hotarare nr.27     149
Hotarare nr.26     161
Hotarare nr.25     142
Hotarare nr.23     141
Hotarare nr.22     153
Hotarare nr.21     165
Hotarare nr.20     150
Hotarare nr.19     142
Hotarare nr.18     152
Hotarare nr.17     168
Hotarare nr.16     162
Hotarare nr.15     152
Hotarare nr.14     138
Hotarare nr. 13     143
Hotarare nr.12     145
Hotarare nr.10     151
Hotarare nr.9     161
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina