Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotarare nr.67     272
Hotarare nr.66     249
Hotarare nr.65     275
Hotarare nr.64     256
Hotarare nr.63     250
Hotarare nr.62     239
Hotarare nr.61     245
Hotarare 60     287
Hotarare nr.59     241
Hotarare nr. 58     245
Hotarare nr.57     237
Hotarare nr.56     250
Hotarare nr.48     279
Hotarare nr.47     281
Hotarare nr.46     292
Hotarare nr.45     277
Hotarare nr.44     265
Hotarare nr.43     276
Hotarare nr.42     271
Hotarare nr.41     268
Hptarare nr.40     239
Hotarare nr.39     257
Hotarare nr.38     241
Hotarare nr.37     411
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina