Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotarare nr.67     190
Hotarare nr.66     169
Hotarare nr.65     175
Hotarare nr.64     170
Hotarare nr.63     165
Hotarare nr.62     157
Hotarare nr.61     157
Hotarare 60     187
Hotarare nr.59     157
Hotarare nr. 58     167
Hotarare nr.57     155
Hotarare nr.56     161
Hotarare nr.48     186
Hotarare nr.47     188
Hotarare nr.46     193
Hotarare nr.45     185
Hotarare nr.44     182
Hotarare nr.43     178
Hotarare nr.42     178
Hotarare nr.41     172
Hptarare nr.40     151
Hotarare nr.39     163
Hotarare nr.38     150
Hotarare nr.37     322
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina