Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotarare nr.67     207
Hotarare nr.66     184
Hotarare nr.65     193
Hotarare nr.64     189
Hotarare nr.63     183
Hotarare nr.62     176
Hotarare nr.61     175
Hotarare 60     210
Hotarare nr.59     173
Hotarare nr. 58     182
Hotarare nr.57     171
Hotarare nr.56     178
Hotarare nr.48     209
Hotarare nr.47     210
Hotarare nr.46     214
Hotarare nr.45     205
Hotarare nr.44     198
Hotarare nr.43     198
Hotarare nr.42     199
Hotarare nr.41     193
Hptarare nr.40     168
Hotarare nr.39     182
Hotarare nr.38     173
Hotarare nr.37     341
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina