Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotarare nr.67     177
Hotarare nr.66     157
Hotarare nr.65     160
Hotarare nr.64     156
Hotarare nr.63     152
Hotarare nr.62     146
Hotarare nr.61     143
Hotarare 60     172
Hotarare nr.59     144
Hotarare nr. 58     154
Hotarare nr.57     145
Hotarare nr.56     149
Hotarare nr.48     171
Hotarare nr.47     172
Hotarare nr.46     177
Hotarare nr.45     170
Hotarare nr.44     167
Hotarare nr.43     164
Hotarare nr.42     164
Hotarare nr.41     155
Hptarare nr.40     142
Hotarare nr.39     157
Hotarare nr.38     142
Hotarare nr.37     311
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina