Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotarare nr.67     170
Hotarare nr.66     151
Hotarare nr.65     153
Hotarare nr.64     149
Hotarare nr.63     146
Hotarare nr.62     139
Hotarare nr.61     138
Hotarare 60     166
Hotarare nr.59     137
Hotarare nr. 58     147
Hotarare nr.57     139
Hotarare nr.56     143
Hotarare nr.48     164
Hotarare nr.47     163
Hotarare nr.46     167
Hotarare nr.45     161
Hotarare nr.44     157
Hotarare nr.43     154
Hotarare nr.42     156
Hotarare nr.41     147
Hptarare nr.40     136
Hotarare nr.39     145
Hotarare nr.38     138
Hotarare nr.37     298
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina