Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Anexa la HCL nr 43 pg.2     181
Anexa la HCL nr.43.     166
HCL nr.43.1     194
HCL nr.43     184
HCL nr.42.1     207
HCL nr.42     157
Planul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017-lista de investitii pg.2     183
Planul anual al achiztiilor publice pentru anul 2017-lista de investitii pg.1     155
Planul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017-lista de investitii cu finantare europeana.     154
Anexa la dispozitia nr.346.     185
Dispozitia nr.346.     211
Program de achizitii publice pg.2     162
Program de achizitii publice     158
Lista cumparaturi directe pg.4     213
Lista cumparaturi directe pg.3     191
Lista cumparaturi directe pg.2     201
Lista cumparaturi directe,anexa la planul de achizitii publice.     239
Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017 a com. Perisani jud. Valcea pg.4     158
Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017 a com Perisani jud.Valcea pg.3     217
Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017 a com. Perisani jud.Valcea pg.2     149
Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017 a com. Perisani,jud. Valcea.     136
HCL nr.41.1     159
HCL nr.41     145
HCL nr.40.1     136
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina