Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedintele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Anexa la HCL nr 43 pg.2     206
Anexa la HCL nr.43.     192
HCL nr.43.1     219
HCL nr.43     205
HCL nr.42.1     234
HCL nr.42     181
Planul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017-lista de investitii pg.2     204
Planul anual al achiztiilor publice pentru anul 2017-lista de investitii pg.1     176
Planul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017-lista de investitii cu finantare europeana.     177
Anexa la dispozitia nr.346.     209
Dispozitia nr.346.     238
Program de achizitii publice pg.2     185
Program de achizitii publice     181
Lista cumparaturi directe pg.4     235
Lista cumparaturi directe pg.3     215
Lista cumparaturi directe pg.2     225
Lista cumparaturi directe,anexa la planul de achizitii publice.     266
Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017 a com. Perisani jud. Valcea pg.4     182
Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017 a com Perisani jud.Valcea pg.3     241
Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017 a com. Perisani jud.Valcea pg.2     172
Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017 a com. Perisani,jud. Valcea.     156
HCL nr.41.1     183
HCL nr.41     167
HCL nr.40.1     160
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina