Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

DECLARATIE DE INTERESE FETEANU IOAN     247
DECLARAȚIE DE INTERESE ENACHE FLORINEL     246
DECLARAȚIE DE INTERESE POPA P ION     244
DECLARAȚIE DE INTERESE MOHANU ION     234
DECLARAȚIE DE INTERES IVAN VISARIONOVICI     250
DECLARAȚIE DE INTERES MIREA NICOLAE     235
DECLARAȚIE DE INTERES ȘTEFAN I NICOLAE     242
DECLARAȚIE DE INTERES VĂCARU ION     248
DECLARAȚIE DE INTERES DOBRIN ION     237
DECLARAȚIE DE INTERES POPA ILIE     233
DECLARAȚIE DE INTERES CATANĂ CONSTANTIN     229
DECLARAȚIE DE INTERES SANDU ION     236
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina